เกี่ยวกับเรา

ติดต่อฝ่ายขาย 

คุณ ทองอินทร์ ชมโท  084-388-6044, 02-755-7918

LINE ID: 084 388 6044


 

บริษัท อินเตอร์เฮ้าส์ซิ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด                   

1574/32 ม.6 ซ.นายรายณ์ลักษณ์ 3 ถ.เทพารักษ์

ต.เทพารักษ์  อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

Tel: 02-755-7918, 084-388-6044

E-mail: morbaan@gmail.com  

http://www.แผ่นผนังสําเร็จรูป.com   

http://www.xn--72cc3cambb2db1eydo8g8dg0ih0h.com


Company profile

ข้อมูลเมื่อ 10-09-2017

ชื่อบริษัทCompany Name (English):

บริษัทอินเตอร์เฮ้าส์ซิ่งแอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด

Interhousing and consultants co.,ltd.

ที่อยู่

Office Address:

1574/32 ซอยนารายณ์รักษ์หมู่ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทปราการ

 จังหวัดสมุทรปรการ 10270

เบอร์ติดต่อ

โทรศัพท์: 02 7557918                                 โทรสาร:  023852756

Tel : 027557918                                         Fax :     023852756        

Email Morbaan@gmail.com
Web site www.อิฐมอญก้อนใหญ่.com,www. อิฐมอญ.net, www.morbaan.com www.innowall.net

ประเภทอุตสาหกรรม

Industry Type

ผลิต-จำหน่ายอิฐมอญก้อนใหญ่ ขนาด 6.5x10.5x21 cm,ขนาด 6.5x11x25 cm

รับบริหารโครงการก่อสร้าง และรับควบคุมงานก่อสร้าง ผู้แทนจำหน่ายผนังสำเร็จรูป innowall

ชนิดของธุรกิจ

Business type :

□ โรงงานผลิต    □ ผู้ส่งออก   □ บริษัทการค้า    □ ธุรกิจบริการ

□ อื่นๆ (โปรดระบุ)

□ Manufacturer □ Exporter   □ Trading firm   □ Services

□ Others (Please Identify)   …………………………………………

ตราสินค้า

Company’s own brand name (s)

ผลการดำเนินงาน

1.ปี2558 ยอดขาย(สินค้าและบริการ) 10,800,000.บาท

2.ปี2559 ยอดขาย (สินค้าและบริการ)12,200,000.บาท       

3.ปี2560 ยอดขาย(สินค้าและบริการ) ม.ค.-ส.ค. 22,000,000.บาท

ตลาด

 Markets

ขายส่ง และ บริการ ในประเทศ และ Asean

Online marketing

รางวัลหรือประกาศนียบัตร

รับรองมาตรฐานทางการค้าหรืออุตสาหกรรม

Trade/Industrial Award (s)

or Certificate (s)

เอกสารทดสอบจาก -จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                         -สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานี

                         -วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

                         -สถาบันเทคโนโลยีพระจอมกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง      

                         -ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากสภาวิศวกร

                          -ใบรับรองมอก.153-2540 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฐาน    อุตสาหกรรม

รักษาจรรยาบรรณ  ซื่อสัตย์ ในอาชีพ ยึดหลักความถูกต้อง ใส่ใจทุกงาน

ข้อมูลสินค้าของบริษัท

1. อิฐมอญ

มอก.153-2540

อิฐมอญมอก. ขนาด (กว้างXสูงXยาว) 6.50x11.00x25.00 CM (28ก้อน/ตร.ม.)

อิฐมอญ มอก.153-2540

ข้อมูลสินค้าของบริษัท

2.อิฐมอญ

Icons

อิฐมอญ รู(I-cons) ขนาด (กว้างXสูงXยาว) 6.50x10.50x21.00 CM34ก้อน/ตร.ม.)

ข้อมูลสินค้าของบริษัท

3.ผนังสำเร็จรูป

Innowall

นวัตกรรมใหม่ผนังสำเร็จรูป ซิเมนต์+EPSFoam+เคมี+แผ่นเรียบ

แข็งแรงได้รับผลทดสอบรับรองจากสถาบันของรัฐ ติดตั้งง่าย งานเร็ว ประหยัดแรงงาน

ลดเวลาการก่อสร้าง หน้างานสะอาด ราคาถูก

ข้อมูลสินค้า

และ

บริการบริษัท

บริการรับทำงานโรยตัว

-รับงานโรยตัวนอกอาคาร

-งานซ่อมน้ำรั่วนอกอาคาร

-งานติดตั้งอุปกรณ์นอกอาคาร

-งานทาสีโรยตัว

งานทาสีโรยตัวนอกอาคาร

ข้อมูลสินค้า

และ

บริการบริษัท

รับบริหารโครงการ

ก่อสร้าง รับควบคุมงานก่อสร้าง

บริหารโครงการก่อสร้างเรือนจำพังงาน งบประมาณ 500,350,000.บาท

เริ่มโครงการปี 2557-2559 ผู้ว่าจ้างบริษัทล็อกซเล่จำกัด(มหาชน)


 

 

Visitors: 2,071